Montáž a realizace gabionových plotů

Naspat

Návod k montáži

1. Úvod:

Správné osazení a vyplnění je hlavním předpokladem pro vysokou kvalitu a dlouhou životnost oplocení. Za tímto účelem by měla být instalace provedena důkladně.

2. Postup instalace:

a). Identifikace a příprava podkladu. Zaměření, vyvrtání děr, správné osazení sloupků a zabetonování.Zabetonování stabilizačních sloupků by mělo být minimálně do hloubky 50 cm, s pravidla by mělo platit, že čím je panel vyšší, tím by měl být sloupek hlouběji vložen.

(Tento krok můžete vynechat, pokud výše panelu nepřesahuje 40 cm).

 

001_montaz_podlozie_01.jpg 001_montaz_podlozie_02.jpg
001_montaz_podlozie_03.jpg 001_montaz_podlozie_04.jpg

 

b.) Výhodou gabionového plotu do výšky 1,8 m je že nepotřebuje betonový základ.Stačí li podklad dostatečně zhutněný a stabilizační sloupky jsou správně zabetonovány. Při výšce plotu nad 1,8 m doporučujeme vybetonovat tenkou (min. 5cm) betonovou desku, na šířku gabionové panelu.

004.jpg

 

b1.) V případě, že byl betonový podklad zhotoven dříve, tak se použijí stabilizační sloupky s ocelovou patou, pomocí které se sloupky ukotví o betonový podklad, tak jak je zobrazeno na obrázku níže.

001.jpg 002.jpg 003.jpg

 

c.) Uchycení gabionových panelů o stabilizační sloupek.

001_2.jpg 002_2.jpg 003_2.jpg

 

008.jpg

 

Aby bylo možné připevnit stabilizační sloupek k panelu, je k tomu určená ocelová distanční lišta se svorkou.Samotná distanční lišta také slouží na výztuhu panelu.

009.jpg

 

c1.) Samotné smontování plotu třeba realizovat přímo na vytyčené ploše.

005.jpg

 

Stabilizační sloupek musí být vždy nižší než gabionové panel o 10-15 cm.

006.jpg

 

Na smontování dílů je třeba použití šroubu s vhodnou maticí a podložkou, při montáži je třeba je dobře dotáhnout. Sada šroubů, matic a podložek je součástí panelu.

007.jpg

 

d.) Způsob upevnění panelu k stabilizačním sloupům při výstavbě plotu.

e). Než začnete panel zaplňovat, je před tím třeba se ujistit, že všechny prvky byly správně a dostatečně k sobě přimontovány a jsou stabilní.

010.jpg

 

Při zaplnění byste měli pamatovat na rovnoměrné vyplnění, je možné, že některé druhy kamenů, budete muset ručně upravit.

011.jpg

 

3. Pravidla: 

Před započetím práce se vždy ujistěte, zda je správně připravené podloží na kterém budete stavět plot. Podloží musi být dostatečně zpevněné (zhutněné). Při výšce plotu nad 180cm je ideální udělat tenkou (min. 5cm) betonovou desku, na šířku gabionového panelu.

(Pokud by byla vybetonovaná základová deska, je třeba ověřit, zda je suchá a úplně tvrdá, to samé platí i v případě zabetonování sloupků).

Plnění koše může začít až poté, když jsou:

  • správně smontované dílce,
  • správně uchyceny panely k ​​stabilizačním sloupkům
  • správně vyztužené panely distančními lištami, jinak by hrozilo, že oplocení bude nestabilní …

galeria_montazi_vstup.jpg