Nejčastější chyby pri montáži

Naspat

Nejčastější chyby při montáži gabionových plotů:

001_montaz_podlozie_03.jpg První a častou chybou je, že sloupky nejsou zabetonovány dostatečně hluboko (pod nezámrznou hloubku)
004.jpg Je třeba dbát na to, aby sloupky byly zabetonovány vždy alespoň o 20cm niže než je vrchní okraj gabionového plotu z důvodu překrytí sloupků kamenem.
005.jpg Často opakující se chybou je nedostatečně srovnán a nedostatečně zhutněný podklad na kterém bude gabionový plot stat.Při této chybě hrozí vychýlení plotu z osy a celková deformace plotu.
006.jpg Dále je třeba dbát na to, aby sloupek nebyl ukotven příliš blízko k první a poslední stěně gabionového plotu. Doporučená vzdálenost je 40-50cm od stěny.V opačném případě se sloupek nebude dát obsypat kamenem a bude viditelný, což způsobí necelistvost kamenného vzezření kterého jsme chtěli dosáhnout.
sroby.jpg Nedostatečné utažení montážních šroubů M6, M8, kterými jsou spojovány jednotlivé stěny gabionového plotu (šrouby se během montáže povolují z důvodu vibrací zvlášť při závěrečném sypání kamenné výplně), proto doporučujeme po dokončení plnění kamenem všechny šrouby zkontrolovat a pevně dotáhnout.
malafrakcia.jpg Jednou z posledních chyb je použijte příliš drobné frakce výplňového kamene, což způsobuje jeho následné vypadávání přes oka stěn plotu.Doporučená velikost je min. 60 – 90mm